เกษตร ทูเดย์ มิติใหม่แห่งตลาดการค้าสินค้าเพื่อการเกษตรออนไลน์

เกษตร ทูเดย์ มิติใหม่แห่งตลาดการค้าสินค้าเพื่อการเกษตรออนไลน์

เกษตร ทูเดย์ เป็นการพลิกแนวคิดของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่จะต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในแวดวงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ให้ก้าวหน้าเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การแปรรูป และการทำตลาดเองควบคู่กันไปเป็นสิ่งและนี่จึงเป็นที่มาของเว็บไซต์ ใหม่ล่าสุด เกษตร ทูเดย์ มิติใหม่แห่งตลาดการค้าสินค้าเพื่อการเกษตรออนไลน์ ที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจในการทำเกษตร หาข้อมูล รวมถึงเปิดเป็นพื้นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนพัฒนารายได้ให้แก่เกษตรกร ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ และพร้อมมาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการทำเกษตรยุค 4.0 ไปด้วยกัน

อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจำนวนมากเพื่อขายส่งโรงงาน มาเป็นการทำตลาดของตัวเองโดยผ่านช่องทาง ออนไลน์ สร้างเรื่องราวจากสิ่งที่ทำ ความชอบ ความรัก ความถนัด แล้วนำมาเผยแพร่แบ่งปันออกไปสู่ผู้บริโภค อันจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการขอผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการออกแบบแพคเกจให้ทันสมัย สร้างแบรนด์ สร้างระบบการค้นหาและจัดส่ง จนกระทั่งส่งสินค้าให้ถึงมือของผู้บริโภคโดยตรงซึ่งทั้งหมดนี้คือ แนวคิดหลักและแรงบันดาลใจในการสร้างพื้นที่ออนไลน์เพื่อผลัดดันอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง กับ เว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์

จุดเริ่มต้นของ เว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์

จุดเริ่มต้นของ เว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์

เว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์  ถือกำเนิดขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีความตั้งใจทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรด้วยวิธีสมัยใหม่ รวมทั้งข้อมูลพันธุ์ไม้ ต้นไม้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในประเทศไทย รวมไปถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรด้านอื่นๆทั้งหมด เท่าที่พอจะรวบรวมข้อมูลได้ โดยทำหน้าที่เป็น สื่อกลาง ส่งเสริม การเกษตร การเกษตรยุคใหม่ แหล่งรวมเคล็ดลับ นานาสาระความรู้ต่างๆ

ที่เกี่ยวกับ การเกษตร เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับผู้ที่สนใจ ด้านการเกษตรกรรม ข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงการเกษตร รวมถึงเป็นพื้นที่ลงประกาศ ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรออนไลน์ ที่เปิดให้เกษตรกร มีช่องทางการจำหน่าย หรือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่เชื่อมต่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้มาติดต่อกันตามช่องทางที่ผู้ขายลงประกาศไว้  นอกจากนี้เว็บไซต์เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ทั้งเรื่องของความเชื่อ หรือทั้งด้านการปลูกการดูแลรักษาที่ รับรองว่าคุณจะติดใจ

จุดเด่นของเว็บไซต์เกษตร ทูเดย์

ท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงทุกวันนี้ ทำให้ทุกภาคธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อหาทางรอดให้กับธุรกิจของตนเอง ในแวดวงอุตสาหกรรมการเกษตรก็เช่นเดียวกัน และนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เกิดพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ขาย กับ ผู้ซื้อบนโลกออนไลน์ อย่างเว็บไซต์เกษตร ทูเดย์ ที่ช่วยลดปัญหาการ เดินทางไป ซื้อหาสินค้า ตามแหล่งจำหน่ายต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคระบาดในเวลานี้ รวมถึงเป็นช่องทางในการทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผู้ผลิตโดยตรงได้อย่างสะดวกง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยตัดคนกลางออกไป ช่วยลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ และความเหลื่อมล้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร โดยในเว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์ คุณจะได้พบกับ ส่วนที่น่าสนใจต่างๆ ดังต่อไปนี้

คลังข้อมูลพันธุ์ไม้ในเมืองไทย

คลังข้อมูลพันธุ์ไม้ในเมืองไทย

สิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร คือการส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้อย่างเท่าเทียม และนั่นคือที่มาของคลังข้อมูลพันธุ์ไม้ในเมืองไทย  ที่ทางเว็บ เกษตร ทูเดย์  ได้รวบรวมนานาสาระความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพันธุ์ไม้ในเมืองไทย  ระบบสืบค้นข้อมูลพันธุ์พืชที่ใช้งานง่าย อำนวยความสะดวกให้คุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธ์ไม้ที่คุณกำลังสนใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลไม้ผล ข้อมูลพันธ์พืชขนิดต่างๆ รวมถึงข้อมูลพืชผักสวนครัว และ พืชสมุนไพรนานาชนิด  รวมถึงข้อมูลเฉพาะเจาะลึกที่เกี่ยวกับความเชื่อ ตลอดไปจนถึงขั้นตอนและวิธีการปลูก การขยายพันธุ์และ วิธีการดูแลรักษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด คลังเคล็ดลับ และวิธีบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การเกษตร เพื่อเป็นข้อมูล ทางวิชาการ หรือสำหรับบุคคลทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าและนำไปต่อยอด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร

 จากแนวคิดที่ต้องการเชื่อมการค้า จากโลกออฟไลน์สู่ตลาดออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรทั้งรุ่นพ่อแม่ รวมถึงรุ่นใหม่ ได้มาขายสินค้าการเกษตรแบบสมัยใหม่ ซึ่งทางเว็บ เกษตร ทูเดย์  ได้คิดและพัฒนาพื้นที่เชื่อมตลาดออฟไลน์สู่ตลาดออนไลน์ พาเกษตรกรไทยก้าวไกล ผ่านเทคโนโลยีที่เอื้อให้ลงประกาศซื้อ-ขาย จำหน่ายต้นกล้าไม้  ไม้ผล ไม้ประดับ ตลอดจนพืชสมุนไพร ต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยผู้สนใจซื้อ สามารถติดต่อกับผู้ขายได้ตามรายละเอียดที่ลงไว้ โดยไม่มีการหักค่านายหน้าหรือคิดค่าใช้จ่ายในการลงประกาศแต่อย่างใด ช่วยเพิ่มโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่ม จากเกษตรกรธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตรออนไลน์เต็มรูปแบบ สร้างแบรนด์ ปลูกเอง ขายเอง ทำตลาดเอง มี Story ที่ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า มีการวางแผนจดบันทึกการเพาะปลูกในครั้งต่อไป เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้า ก้าวทันโลกแห่งอนาคต

และทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทางเว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์ ต้องการทำขึ้นเพื่อให้เป็นเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายสังคมเกษตรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันเพื่อนำสิ่งที่งดงามกลับคืนสู่สังคม