เกษตร ทูเดย์ มิติใหม่แห่งตลาดการค้าสินค้าเพื่อการเกษตรออนไลน์

เกษตร ทูเดย์ มิติใหม่แห่งตลาดการค้าสินค้าเพื่อการเกษตรออนไลน์

เกษตร ทูเดย์ เป็นการพลิกแนวคิดของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่จะต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในแวดวงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ให้ก้าวหน้าเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การแปรรูป และการทำตลาดเองควบคู่กันไปเป็นสิ่งและนี่จึงเป็นที่มาของเว็บไซต์ ใหม่ล่าสุด เกษตร ทูเดย์ มิติใหม่แห่งตลาดการค้าสินค้าเพื่อการเกษตรออนไลน์ ที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจในการทำเกษตร หาข้อมูล รวมถึงเปิดเป็นพื้นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนพัฒนารายได้ให้แก่เกษตรกร ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ และพร้อมมาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการทำเกษตรยุค 4.0 ไปด้วยกัน

อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจำนวนมากเพื่อขายส่งโรงงาน มาเป็นการทำตลาดของตัวเองโดยผ่านช่องทาง ออนไลน์ สร้างเรื่องราวจากสิ่งที่ทำ ความชอบ ความรัก ความถนัด แล้วนำมาเผยแพร่แบ่งปันออกไปสู่ผู้บริโภค อันจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการขอผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการออกแบบแพคเกจให้ทันสมัย สร้างแบรนด์ สร้างระบบการค้นหาและจัดส่ง จนกระทั่งส่งสินค้าให้ถึงมือของผู้บริโภคโดยตรงซึ่งทั้งหมดนี้คือ แนวคิดหลักและแรงบันดาลใจในการสร้างพื้นที่ออนไลน์เพื่อผลัดดันอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง กับ เว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์

จุดเริ่มต้นของ เว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์

จุดเริ่มต้นของ เว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์

เว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์  ถือกำเนิดขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีความตั้งใจทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรด้วยวิธีสมัยใหม่ รวมทั้งข้อมูลพันธุ์ไม้ ต้นไม้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในประเทศไทย รวมไปถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรด้านอื่นๆทั้งหมด เท่าที่พอจะรวบรวมข้อมูลได้ โดยทำหน้าที่เป็น สื่อกลาง ส่งเสริม การเกษตร การเกษตรยุคใหม่ แหล่งรวมเคล็ดลับ นานาสาระความรู้ต่างๆ

ที่เกี่ยวกับ การเกษตร เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับผู้ที่สนใจ ด้านการเกษตรกรรม ข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงการเกษตร รวมถึงเป็นพื้นที่ลงประกาศ ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรออนไลน์ ที่เปิดให้เกษตรกร มีช่องทางการจำหน่าย หรือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่เชื่อมต่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้มาติดต่อกันตามช่องทางที่ผู้ขายลงประกาศไว้  นอกจากนี้เว็บไซต์เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ทั้งเรื่องของความเชื่อ หรือทั้งด้านการปลูกการดูแลรักษาที่ รับรองว่าคุณจะติดใจ

จุดเด่นของเว็บไซต์เกษตร ทูเดย์

ท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงทุกวันนี้ ทำให้ทุกภาคธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อหาทางรอดให้กับธุรกิจของตนเอง ในแวดวงอุตสาหกรรมการเกษตรก็เช่นเดียวกัน และนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เกิดพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ขาย กับ ผู้ซื้อบนโลกออนไลน์ อย่างเว็บไซต์เกษตร ทูเดย์ ที่ช่วยลดปัญหาการ เดินทางไป ซื้อหาสินค้า ตามแหล่งจำหน่ายต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคระบาดในเวลานี้ รวมถึงเป็นช่องทางในการทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผู้ผลิตโดยตรงได้อย่างสะดวกง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยตัดคนกลางออกไป ช่วยลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ และความเหลื่อมล้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร โดยในเว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์ คุณจะได้พบกับ ส่วนที่น่าสนใจต่างๆ ดังต่อไปนี้

คลังข้อมูลพันธุ์ไม้ในเมืองไทย

คลังข้อมูลพันธุ์ไม้ในเมืองไทย

สิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร คือการส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้อย่างเท่าเทียม และนั่นคือที่มาของคลังข้อมูลพันธุ์ไม้ในเมืองไทย  ที่ทางเว็บ เกษตร ทูเดย์  ได้รวบรวมนานาสาระความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพันธุ์ไม้ในเมืองไทย  ระบบสืบค้นข้อมูลพันธุ์พืชที่ใช้งานง่าย อำนวยความสะดวกให้คุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธ์ไม้ที่คุณกำลังสนใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลไม้ผล ข้อมูลพันธ์พืชขนิดต่างๆ รวมถึงข้อมูลพืชผักสวนครัว และ พืชสมุนไพรนานาชนิด  รวมถึงข้อมูลเฉพาะเจาะลึกที่เกี่ยวกับความเชื่อ ตลอดไปจนถึงขั้นตอนและวิธีการปลูก การขยายพันธุ์และ วิธีการดูแลรักษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด คลังเคล็ดลับ และวิธีบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การเกษตร เพื่อเป็นข้อมูล ทางวิชาการ หรือสำหรับบุคคลทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าและนำไปต่อยอด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร

 จากแนวคิดที่ต้องการเชื่อมการค้า จากโลกออฟไลน์สู่ตลาดออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรทั้งรุ่นพ่อแม่ รวมถึงรุ่นใหม่ ได้มาขายสินค้าการเกษตรแบบสมัยใหม่ ซึ่งทางเว็บ เกษตร ทูเดย์  ได้คิดและพัฒนาพื้นที่เชื่อมตลาดออฟไลน์สู่ตลาดออนไลน์ พาเกษตรกรไทยก้าวไกล ผ่านเทคโนโลยีที่เอื้อให้ลงประกาศซื้อ-ขาย จำหน่ายต้นกล้าไม้  ไม้ผล ไม้ประดับ ตลอดจนพืชสมุนไพร ต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยผู้สนใจซื้อ สามารถติดต่อกับผู้ขายได้ตามรายละเอียดที่ลงไว้ โดยไม่มีการหักค่านายหน้าหรือคิดค่าใช้จ่ายในการลงประกาศแต่อย่างใด ช่วยเพิ่มโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่ม จากเกษตรกรธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตรออนไลน์เต็มรูปแบบ สร้างแบรนด์ ปลูกเอง ขายเอง ทำตลาดเอง มี Story ที่ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า มีการวางแผนจดบันทึกการเพาะปลูกในครั้งต่อไป เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้า ก้าวทันโลกแห่งอนาคต

และทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทางเว็บไซต์ เกษตร ทูเดย์ ต้องการทำขึ้นเพื่อให้เป็นเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายสังคมเกษตรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันเพื่อนำสิ่งที่งดงามกลับคืนสู่สังคม

เราใช้คุกกี้เพื่อนับผู้เข้าชมและพัฒนาเว็บไซต์ อ่านรายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  สำหรับวิเคราะห์สถิติของผู้ชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยตัดสินใจ การปรับปรุงบทความ - ข้อมูลแหล่งที่มาของผู้ใช้งาน เช่น. ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ Plus Around จาก Google Search หรือ Social Network - ข้อมูลพฤติกรรม เช่น. ระยะเวลา, เวลา, หน้า landing page และการติดตามกิจกรรมอื่น ๆ - ข้อมูลเนื้อหา เช่น. ผู้ใช้อ่านบทความเครื่องซักผ้าฝาหน้า ยี่ห้อไหนดี - ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น. ผู้ใช้แบ่งปันบทความบนเครือข่ายโซเชียล - ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Analtics สามารถดูในระดับภาพรวม แต่ไม่สามารถเจาะจงเป็นรายบุคคลได้ เช่น. เพศ , อายุ , สถานที่ตั้ง - การทดสอบ A/B test สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  การโฆษณาตามความสนใจ - แสดงโฆษณาที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน โดยอ้างอิงตามกิจกรรมของผู้ใช้ บนเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ ผู้ใช้งานสนใจ ในเชิงพาณิชย์ - อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณา นำเสนอโฆษณาต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน และยังให้ผู้เผยแพร่โฆษณา สามารถประมูลค่าของโฆษณา เพื่อเสนอราคาที่เหมาะสม ก่อนที่จะนำโฆษณาเสนอแก่ผู้ใช้งาน - การกำหนดความถี่สูงสุดในการมองเห็นโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นโฆษณาเดียวกันหลายครั้งเกินไป - รวบรวมข้อมูลบราวเซอร์และอุปกรณ์: ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์, ผู้ผลิต, ประเภทระบบปฏิบัติการ และรุ่น (เช่น iOS หรือ Android) ประเภท และรุ่นของเว็บบราวเซอร์ (เช่น Chrome หรือ Safari), user-agent, ชื่อผู้ให้บริการ, เขตเวลา ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย (เช่น Wi-Fi หรือ เซลลูลาร์), ที่อยู่ IP, ตำแหน่งทั่วไปที่อนุมานจากที่อยู่ IP หรือ บราวเซอร์ หรือ เว็บแคช)

บันทึกการตั้งค่า